Referenties

Stichting Unitas

Het afgelopen half jaar heeft Marc Seveke zich, in opdracht van het bestuur van de Stichting Unitas, bezig gehouden met de afbouw en ontmanteling van de stichting. De manier waarop Marc deze opdracht heeft uitgevoerd, heeft ons wel geraakt. Vooral de manier waarop hij, met respect voor eenieder, op een integere wijze er zorg voor droeg dat ieder kreeg waar hij recht op had. Zeker ook de wijze waarop hij de stichting heeft gerepresenteerd, maakte duidelijk dat hij werkelijk begrip had voor waar Unitas voor stond.

Marc heeft een rustige en open stijl van leiding geven waarbij hij tevens het vermogen heeft toe te geven ongelijk te hebben, sans rancune. Hij is een prettige discussiepartner en heeft het vermogen om op het scherpst van de snede te discussiëren zonder dat daarbij een ruzie achtige sfeer ontstaat. Met Marc kun je conclusies bereiken op basis van goede argumenten die leiden tot uitvoerbare afspraken. Hij heeft een goed gevoel voor processen, zonder procedureel star te zijn. Als er regels zijn dan worden die netjes gevolgd maar toepasselijk geïnterpreteerd wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft, zonder daarbij de kern uit het oog te verliezen.

Marc is in staat is om integriteit, helderheid en plezierig leiderschap aan elkaar te koppelen, gelardeerd met zelfstandig denken. Hij functioneert gemakkelijk op diverse niveaus, van vrijwilliger tot wethouder. Heel belangrijk is, tot slot, dat Marc in staat is om humor en ernst aan elkaar te koppelen. Wij hebben Marc leren kennen als iemand met wie je scherp kunt discussiëren maar ook vreselijk kunt lachen. Niet zelden betrof het dezelfde onderwerpen.

Kortom, een beetje 'our kind of guy'. Dat laatste is, overigens, te interpreteren als kwaliteitskenmerk.
Paul Nunnink
Bestuur Unitas

TNO Utrecht

Marc Seveke heb ik leren kennen als een constructieve kritische bouwer met gevoel voor verhoudingen die tegelijkertijd de confrontatie niet uit de weg gaat wanneer dat nodig en nuttig is voor het proces. Hij stelde zich als projectleider en voorzitter van de regiegroep van het transitieproces "Veranderen doe je samen" op als probleemeigenaar. Mede daardoor heeft hij echt meters gemaakt bij ons wat betreft een meer effectieve wijze van (samen)werken. Er is meer verbondenheid aan het collectief en respect voor elkaar ontstaan. Het (toekomst)perspectief is bij menigeen verbreed waardoor discussies over dit onderwerp een stuk sneller en professioneler verlopen.

Het traject "Veranderen doe je samen" heeft een blijvende impact gehad op de organisatie waar nu dankbaar gebruik van wordt gemaakt bij een volgende fase in de organisatie-ontwikkeling van de business unit. Marc heeft het project met veel enthousiasme, doorzettingsvermogen en professionele inbreng geleid. Hij weet daarbij, mede door zijn humor, mensen van diverse pluimage gemakkelijk aan elkaar te verbinden. Na het vertrek van Marc veranderen we nog steeds samen.
Dr. Ir. Michiel R.H Löwik
Business Unit Manager Quality & Safety
TNO Kwaliteit van Leven

Gemeente Heumen

Marc Seveke heeft voor de gemeente Heumen geadviseerd over de huisvesting van de Vraagwijzer (het lokale Wmo/zorgloket). In een zeer korte periode heeft hij zijn onderzoek verricht. Hierbij heeft hij niet alleen op een goede wijze met de opdrachtgever gecommuniceerd, maar ook met de betrokken externe partners. Hierdoor heeft hij in enkele weken een gedragen advies weten neer te leggen waarin alle relevante aspecten aan de orde zijn gesteld. Het college heeft besloten zijn advies over het huisvestingsvraagstuk integraal over te nemen.

Kenmerkend aan het optreden van Marc Seveke is dat hij communicatief, kordaat en praktisch is.
Mr. D. van Eeten
directeur bestuur en management

NIM Nijmegen (Nijmeegs Instituut voor Maatschappelijk werk)

Marc Seveke heeft bij ons als interimmanager leiding gegeven aan de unit NIM Bureau Projecten. Kerntaken waren het leiding geven aan 20 hbo-medewerkers, het ombouwen van een product gerichte unit naar een resultaatverantwoordelijke eenheid. Dit is Marc binnen de termijn gelukt. Hij is plezierig in de omgang, duidelijk, confronterend, gericht op samenwerking en te behalen resultaten.
Arie de Vries
directeur/bestuurder

Deel 2 ontwerpers

Marc Seveke heeft ons door middel van een aantal coachingsessies geadviseerd hoe we ons bedrijf beter kunnen managen. En dat heeft z'n vruchten afgeworpen. Zijn adviezen gebruiken we nog regelmatig.
Edo Nauta
directeur

ABIOM Nijmegen

Marc Seveke heeft bij Abiom een waardevolle bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf. De herinrichting van de organisatie is mede op basis van zijn adviezen tot stand gekomen. Zijn werkwijze kenmerkt zich door betrokken te zijn op de mensen in de organisatie, helder te adviseren en op een niet bedreigende manier te confronteren. Ook nu nog maken wij, indien nodig, graag gebruik van zijn deskundigheid en expertise.
Bas de Grood
directeur

Andere opdrachtgevers

  • Eventure Nijmegen (Evenementen uitzendbureau)
  • HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
  • SOM Nijmegen (Stichting Onderwijs en Milieu)
  • TNO Delft - Zeist (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek)
  • UMC St. Radboud Nijmegen
  • Vixia Sittard (Sociale werkvoorziening)
  • Werkwijzer Nijmegen (Uitzendbureau)